La Muzeul Cetăţii şi Oraşului Oradea a avut loc vineri, 10 martie, vernisajul expoziţiei dedicate Episcopiei Române Unite cu Roma, Greco-Catolice, de Oradea cu titlul „Episcopia Greco-Catolică de Oradea – File de Istorie” precum şi lansarea domnului doctor Silviu Sana, „În slujba neamului”.
La eveniment a fost prezentă şi doamna directoare a Muzeului Cetăţii şi Oraşului Oradea, Angela Lupşea, Preasfinţia Sa László Böcskei, episcopul romano-catolic de Oradea, domnul Aurel Chiriac, directorul Muzeului Ţării Crişurilor, domnul Ioan Moldovan, directorul Revistei „Familia”, membrii Reuniunii Mariane Eparhiale, prezente în aceste zile la Oradea pentru Exerciţiile Spirituale şi multe alte persoane.
În cuvântul de deschidere Preasfinţia Sa Virgil a declarat: „Este un lucru foarte frumos pentru Biserica noastră, dar nu este un lucru extraordinar pentru oraşul nostru, pentru că în acest ambient al cetăţii, toate cultele vor avea expoziţii permanente: romano-catolicii, reformaţii au deschis deja, noi am inaugurat azi şi aşteptăm ca şi ortodocşii să deschidă cât de curând. Şi, atunci, acest spaţiu va deveni unul care ne permite să vedem convieţuirea şi bunele raporturi care s-au stabilit, întotdeauna, între culte aici, la noi, la Oradea. Expoziţia are o valoare extraordinar de puternică, educativă, pentru că ne aduce aminte de istorie şi de ceea ce am fost, ca să ştim cine suntem şi încotro trebuie să mergem”.
Prezentarea volumului a fost făcută de către domnul Tiberiu Ciorba, istoric şi muzeograf al Muzeului Ţării Crişurilor care a amintit importanţa apariţiei unui asemenea volum pentru Biserica Greco-Catolică. Domnul Silviu Sana, autorul volumului şi coordonatorul expoziţiei a făcut o scurtă prezentare a volumului şi a expoziţiei, mulţumind totodată colaboratorilor pentru apariţia acestui volum.
Expoziţia Episcopiei Greco-Catolice din cadrul Secţiei Multiconfesionale a muzeului orădean, este organizată pe două secţiuni: Prima sală este dedicată INSTITUŢIEI BISERICII şi cuprinde panouri informative din perioada creştinismului primar până în perioada comunistă. A doua sală este dedicată ŞCOLII ARDELENE şi cuprinde panouri informative dedicate reprezentanţilor Şcolii Ardelene, şcolilor de la Oradea şi Beiuş, plus alte două panouri privind identitatea şi rolul Bisericii Române Unite. Vitrinele adăpostesc obiecte originale, cărţi vechi şi manuscrise din colecţia Episcopiei şi anume: veşmintele arhiereşti şi cârja vrednicului Episcop Valeriu Traian Frenţiu, mitra vrednicului Episcop Demetriu Radu, Biblia de la Blaj (ediţia veche din 1795 şi cea nouă din anul 2000), două antimise din secolele XIX şi XX, vase liturgice de secol XIX şi XX, un manuscris de secol XVIII al Capitlului, trei volume de carte veche românească, un tratat de drept canonic şi câteva circulare episcopale.
Expoziţia permanentă poate fi vizitată de marţi până duminică, între orele 9–17 şi se găseşte în Palatul Princiar, Corp B, Etaj II.
Prezentăm în continuare o scurtă recenzie a cărţii domnului Silviu Sana, care aparţine domnişoarei Cristina Puscaş:
La Editura Primus din Oradea a apărut recent cartea bilingvă „În slujba neamului. Aspecte din istoria Episcopiei greco-catolice de Oradea / Serving the Nation. Moments from the history of the Romanian Greek-Catholic Eparchy of Oradea”. Cartea, semnată de dr. Silviu Sana, are 150 de pagini şi este prefaţată de Episcopul Virgil Bercea, care subliniază de la început: „Ne aflăm la un moment aniversar şi anume sărbătorim 225 de ani de la deschiderea Seminarului Greco-Catolic din Oradea în anul 1792, respectiv 240 de ani de la înfiinţarea Episcopiei Române Unite de Oradea în anul 1777. […] Cititorul care se încumetă să lectureze aceste pagini poate afla cu uşurinţă istoria Bisericii Române Unite cu Roma şi care a fost rolul şi rostul ei în viaţa poporului român. În mod particular, cartea surprinde momentele importante ale vieţii bisericeşti a românilor înainte şi după Unirea cu Roma, subiectul concentrându-se cronologic (partea I) şi tematic (partea a II-a) pe istoria Episcopiei Greco-Catolice de Oradea.”
Episcopul îi aminteşte pe cei doi Episcopi legaţi de dublul aniversar amintit: Moise Dragoş (1725-1787), împreună cu „bulla Indefessum” a Papei Pius al VI-lea (1717-1799), de înfiinţare a Eparhiei, respectiv Ignatie Darabant (1790-1805), împreună cu „diploma de întemeiere” a Seminarului, dată de Împăratul Leopold al II-lea (1790-1792). „Domnul dr. Silviu Sana ne oferă această carte, în care ne vorbeşte cu multă pasiune şi convingere despre binefacerile pe care Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică le-a adus de-a lungul vremii pentru întreaga naţiune română; despre Seminarul şi şcolile româneşti de la Oradea şi Beiuş, dar şi despre Şcoala Ardeleană şi impactul ei în cultura română. Această scurtă monografie se adresează publicului larg de limbă română şi de limbă engleză, devenind astfel o punte de legătură între lumea de azi şi Biserica Română Unită”, mai scrie PS Virgil.
În cuvântul către cititor, tânărul istoric orădean explică principalele teme prezentate în carte: „originea latină a creştinismului românesc, influenţa nefastă a intrării Bisericii românilor sub autoritatea Bizanţului şi a culturii slavone, literatura bisericească de limbă română sub influenţa Reformei, refacerea comuniunii de credinţă cu creştinătatea apuseană – Unirea cu Roma – şi beneficiile spirituale, culturale şi naţionale ale ei, înfiinţarea Episcopiei de Oradea (1777), şcolile de la Oradea şi Beiuş, Episcopii uniţi ai Oradiei, organizarea şi disciplina ecleziastică a Eparhiei, asociaţiile literare şi religioase ale laicilor, literatura greco-catolică din Episcopia de Oradea şi prigoana comunistă asupra Bisericii Greco-Catolice”.
Prima parte a cărţii, intitulată „Istorie”, oferă următoarele capitole: Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică; Rolul Bisericii Greco-Catolice în viaţa poporului român; Creştinismul românilor până la Unirea cu Roma; Calvinismul şi primele tipăriturile bisericeşti româneşti; Refacerea unităţii bisericeşti în Părţile Ungurene; Unirea cu Roma; Unirea în Părţile Ungurene. Drumul spre unitate naţională; Biserica Română Unită în perioada regimului comunist; Episcopii uniţi de Oradea. A doua parte, intitulată „Biserică şi societate”, reuneşte capitolele: Roma – leagănul unităţii românilor; Şcoala Ardeleană – Iluminism, şcoală, naţiune; Şcolile Episcopiei – trei secole de învăţământ catolic românesc; Societăţi literare, reuniuni religioase şi asociaţii ale laicilor; Literatura greco-catolică din Nord-Vestul României; Organizare şi disciplină ecleziastică (1700-1948); Portret de preot – Dumitru Mureşan (1915-2002); Apostolul tinerilor – Episcop Ioan Suciu (1909-1953).
Preotul Eugen Ivuţ – Biroul de presă al Episcopiei de Oradea

 

error: Continut protejat