Direcţia Silvică Bihor regenerează și în acest an o suprafaţă de 420 de hectare, din care 350 de ha prin regenerări naturale şi 75 de ha prin împăduriri.

Pentru consolidarea plantaţiilor executate în anii anteriori se execută completări pe o suprafaţă de 53 de ha. Pentru realizarea acestui program se vor utiliza cca. 650 mii bucăţi puieţi forestieri din 15 specii diferite.

Acțiunile din cadrul „Luna plantării arborilor”, devenită tradițională, se desfășoară în perioada 15 martie – 15 aprilie.

Pe lângă lucrările de împăduriri specifice, în ”Luna plantării arborilor”, Direcţia Silvică Bihor îşi propune o serie de manifestări şi acţiuni:

  • Acţiuni de împădurire a unor terenuri din fondul forestier administrat de regie şi din afara acestuia, cu participarea cetăţenilor, în special a copiilor, tinerilor şi pensionarilor. În acest sens Direcția Silvică Bihor are pregătit un șantier de împădurire în fond forestier, în raza O.S. Oradea, situat în apropiere de Hidișelul de Sus, în suprafață totală de 2 ha. Prima acțiune de acest gen este în data de 17.03.2017 în locul amintit mai sus. Acțiunile de plantare se vor efectua în parteneriat cu unitățile de învățământ din zona orașului Oradea. De asemenea în măsura în care vom fi solicitați suntem pregătiți să desfășurăm acțiuni similare și în raza celorlalte ocoale din cadrul D.S. Bihor;
  • organizarea de simpozioane, conferinţe, comunicări, informări, la nivelul ocoalelor silvice, în care se vor dezbate probleme actuale şi de viitor referitoare la fondul forestier, regimul silvic, legislaţie silvică, diverse probleme ridicate de populaţie;
  • efectuarea de drumeţii cu copiii în ariile protejate din custodia D.S. Bihor însoţite de scurte prezentări ale acestora;
  • acţiuni de curăţenie în fondul forestier, pe liziere; revizuirea şi instalarea de panouri de propagandă silvică, curăţare şi amenajare izvoarelor, a traseelor şi amenajărilor turistice din fondul forestier;
  • furnizarea de către ocoalele silvice, de material săditor, pentru persoanele fizice şi juridice interesate în plantarea unor arbori sau împădurirea unor suprafeţe de teren, cu asigurarea asistenţei tehnice gratuite din partea personalului silvic.

 

Ing. Mircea Faur, D.S. Bihor

error: Continut protejat